PLANTA DE GESTIÓ DE RESIDUS

 

 

L’empresa compta amb una planta pròpia de gestió i transport de residus de la construcció acreditada per l’Agència de Residus de Catalunya.

 

 

CERTIFICATS

REA: 00000000

Codi de Gestor de residus

 E-1167.10

Certificat CE de tot-ú reciclat  0-40R

 

 

 

PLANTES D'ELABORACIÓ FORMIGÓ

 

 

L’empresa disposa dues plantes pròpies de fabricació de formigó una de fixa i una de mòbil, i una flota de 10 camions formigonera de 8 m3 i 1 bomba de formigó estàtica.

L'empresa subministre formigó a si mateixa  i als seus clients.

 

 

PLANTA D'EXTRACCIÓ I TRACTAMENT  D'ÀRIDS

 

 

L’empresa disposa d'una planta pròpia d’extracció, classificació d'parids i d'una planta de matxuqueix d’àrids i runes  amb una complerta granolumetria, pel seu propi abastament.

 

 

SALVADOR SERRA,S.A .           CARRETERA DE PUJALS, S/N       CP. 17834         PORQUERES  (GIRONA)     (+34)  972 571 535  /  (+34) 972 570 536